Kontakt

Kontaktirajte nas:

 

Naše radno vreme je od ponedeljka do nedelje je dvokratno od 10 do 14h i od 16 do 20h, jer u medjuvremenu obavljamo svakodnevne aktivnosti sa prisustnim korisnicima našega hotela.

Mogućnost obilaska samo po unapred zakazanom terminu

          “Životinjsko carstvo” d.o.o.  Beograd
Adresa: ul. Godnjička br.18, 11224 Vrčin, Beograd (kako do nas >>>)
matični broj: 20209496
šifra delatnosti: 93050
PIB:  104714639
 TRN: 265-1630310004035-38  Raiffeisen banka a.d.

011/805-3993 broj hotela
062/229-245 kontakt osoba je DVM Ivana Stekić
065/666-5444 kontakt osoba je Dragica Jelenić

e-mail: ivanajelenicilic@gmail.com